Kasteel Croy is gelegen op Landgoed Croy, dat verspreid is over Aarle-Rixtel en Stiphout. Het kasteel dateert uit de 15e eeuw. Tot op de dag van vandaag is nog steeds niet bekend wanneer kasteel Croy is gebouwd. De laatste bewoonster was de markante Freule Johanna van der Brugghen. Freule Johanna Constance liet in 1872 een nieuw testament opmaken waarmee ze liet vastleggen dat Kasteel Croy na haar overlijden ingericht diende te worden als tehuis voor arme oude mannen en vrouwen uit Stiphout en Aarle-Rixtel, onder de naam Geloof, Hoop en Liefde. Na de dood van de Freule kwam het kasteel en het overige bezit in handen van de Stichting Geloof Hoop en Liefde en kreeg het kasteel de bestemming van bejaardenhuis, zoals de freule had gewenst. In 1969 kwam aan deze bestemming een einde, waarna een charismatische stichting zich in het kasteel vestigde. Nadat deze stichting in 1990 naar elders was verhuisd werd het inwendige van het kasteel grondig gerestaureerd. Sindsdien wordt het kasteel bedrijfsmatig verhuurd met respect voor de monumentale historische waarde. GHL beheert kasteel Croy met alle bijbehorende bezittingen. De opbrengsten worden aangewend voor instandhouding en beheer hiervan  en nadat aan deze primaire doelstellingen is voldaan, is er ruimte voor bijdragen aan de hedendaagse armen en behoeftigen van Stiphout en Aarle-Rixtel.

Verlaan en Bouwstra architecten gaat op verzoek van de stichting de SIM-aanvraag 2020 verzorgen. De aanvraag betreft het kasteel, de boerderij, het poortgebouw, de schaapskooi en de toegangsbrug.