Het rijksmonument ‘De Kleine Winst’ aan de Markt 29 in ’s-Hertogenbosch wordt het ‘Huis van Bosch’. In het voormalige woonhuis/atelier van de schilder Jheronimus Bosch is zijn leven straks zichtbaar en tastbaar aanwezig. Na de restauratie geeft de Stichting Bosch Forever invulling aan het ‘Huis van Bosch’.

Voordat het pand wordt ingericht voor bezoekers wordt het eerst volledig gerestaureerd. Na het uitvoeren van het bouwhistorisch onderzoek is ons bureau tevens geselecteerd om hier invulling aan te geven. Veel authentieke elementen zijn in de loop van de eeuwen in het pand bewaard gebleven. Uit bouwhistorisch onderzoek blijkt dat achter de negentiende-eeuwse gevel het middeleeuwse casco bijna helemaal bewaard is gebleven. Verlaan & Bouwstra gaat ervoor zorgen dat geïnteresseerden straks een uniek kijkje in 8 eeuwen Bossche bouwhistorie van de stad krijgen. Daarbij zetten wij in op een zo duurzaam mogelijke restauratie.

Half oktober zijn wij gestart met het ontwerp voor de restauratie. We verwachten dat er volgend voorjaar een definitief ontwerp ligt. Daarmee starten we de aanbesteding voor een aannemer. Na de zomer van 2020 hopen we te starten met de restauratie. Dit betekent dat dan eind 2021 de deuren open zouden kunnen.