Nieuwbouw2017-05-30T12:55:59+02:00

Nieuwbouw

Nieuw bouwen in Nederland gebeurt nooit op een onbeschreven blad. De directe omgeving, maar ook de onderliggende historische structuren en de veranderingen daarvan, vragen ons om hier bewust en genuanceerd mee om te gaan. Nieuwe architectuur kan harmonieus en vanzelfsprekend ingepast worden, door aan te sluiten op lokale tradities. Daarnaast zijn ook meer eigenzinnige oplossingen mogelijk, het gaat daarbij niet om het opzoeken van het harde contrast, maar om de afgewogen verhouding tussen het bestaande en het nieuwe. Een aantal van onze projecten is tot stand gekomen in prettige samenwerking met collega-bureaus, waarmee we waardevolle relaties hebben opgebouwd.

Sporthal Asperen

In opdracht van RISA (Realisatie Indoor Sportaccommodatie Asperen) heeft Verlaan & Bouwstra architecten het ontwerp gemaakt voor het nieuwe sportcomplex. Het complex … lees meer

Neem contact op met ons:

Verlaan & Bouwstra architecten
Badhuisstraat 2
4132 BR Vianen
T 0347 – 376 528
info@verlaanenbouwstra.nl