De restauratie van de Waalse Kerk te Haarlem heeft zijn hoogste punt bereikt. Op 20 juni hebben de burgemeester van Haarlem en kerkrentmeester Job Nel, samen met een medewerker van Burgy Bouwbedrijf, de haan op de toren teruggeplaatst.