In oktober 2007 verwoestte een felle brand het Armando Museum in de negentiende-eeuwse Elleboogkerk in Amersfoort. Op 29 april 2011 heeft het College van B&W van de gemeente Amersfoort besloten om de restauratie en herbouw van de Elleboogkerk te beperken tot de herbouw van het casco.

Verlaan & Bouwstra architecten heeft de opdracht gekregen om een aanvullend ontwerp te maken voor de herbouw van het casco om de Elleboogkerk bruikbaar te maken.

De kerk is ontworpen als een lege ruimte met hierin twee sculpturale stalen portalen die de houten vakwerkliggers ondersteunen. Deze vakwerkliggers hebben een overspanning van circa 30m en liggen in de lengterichting van de kerk. De kap van de kerk krijgt haar contouren van voor de brand terug. Het is een zadeldak dat met pannen is gedekt. Bovenop het dak, in de lengterichting, komt een lichtstraat die voor de daglichttoetreding zorgt. Het daglicht dat via het dak naar binnen schijnt kan gestuurd en getemperd worden middels de draaibare jaloezieën die in de spouw van het glas zijn opgenomen.

Het restauratiewerk omvat voor een groot deel de bestaande buitenmuren. Deze worden, waar schade is ontstaan door de brand, ingeboet met nieuw metselwerk en waar nodig schoongemaakt. Daar waar gevels zijn verwoest door de brand zullen deze opnieuw opgemetseld worden. Het bestaande metselwerk van de aanbouwen van de kerk zal worden voorzien van geïsoleerde voorzetwanden aan de binnenzijde. Het metselwerk van de kerk blijft ongeïsoleerd. De vensters worden opnieuw voorzien van glas-in-lood met aan de buitenzijde nieuwe isolerende beglazing. Overige kozijnen worden voorzien van hoogwaardig isolatieglas met een minimale dikte.

De entree van de kerk onderscheidt zich van de rest van de ruimte middels een hoogteverschil. De entree komt op maaiveldniveau te liggen en ligt circa 80cm lager dan de overige vloeren. Het hoogteverschil wordt overbrugd door een trap en een hellingbaan die rechtstreeks van buitenaf toegankelijk is. In de dekvloer worden diverse kabels en leidingen weggewerkt, zoals data- en elektrakabels. Een isolatielaag tussen de betonnen vloer en de dekvloer zorgt voor het nodige thermische comfort.

Het stucwerk aan de binnenzijde van de kerkmuren wordt waar nodig hersteld. Het metselwerk boven het oorspronkelijke gewelvenplafond wordt in schoonwerk uitgevoerd om een duidelijk contrast te vormen tussen oorspronkelijke plafondhoogte en de nieuwe hoogte. De geprofileerde kolommen en lijsten worden gerestaureerd naar de toestand van voor de brand.

In de kerk en aanbouwen wordt vloerverwarming aangebracht. Een luchtbehandelingkast in de technische ruimte voorziet de kerk van de nodige ventilatie.

Met het uitvoeren van genoemde ingrepen en het toevoegen basis brandvoorzieningen wordt de kerk weer bruikbaar voor een toekomstige functie.