De Hofpoort in Vianen, een rijksmonument, is in mei 2013 ingestort toen een te hoge koelwagen er onderdoor reed. Verlaan en Bouwstra heeft een Plan van Aanpak opgesteld om de voor Vianen zo belangrijke poort in oorspronkelijke staat te herstellen, en houdt tevens toezicht tijdens de uitvoering.