Kasteel de Haar te Haarzuilens is een ‘jong’ kasteel dat enorm tot de verbeelding spreekt. Hier zijn we betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van een grote restauratie van het kasteel zelf, het stallencomplex, de kerk en een woongebouw dat op het kasteel aansluit.

Bij de restauratie van Kasteel de Haar is de bouwhistorische begeleiding voor en tijdens de werkzaamheden erg belangrijk. We streven ernaar de sfeer en het unieke beeld van het kasteel in stand te houden. Het complex ontleent zijn waarde aan de bijzondere architectuur van Pierre Cuypers. Hij ‘restaureerde’ een vervallen ruïne tot een sprookjeskasteel dat zijn weerga niet kent. Interieur, exterieur en technische installaties zijn allemaal even bijzonder. De technische installaties zijn voor een belangrijk deel nog intact; de lagedruk stoomverwarming is in feite een industrieel monument. De restauratie van De Haar is veelomvattend en soms ingrijpend. Ons bureau trof het kasteel aan in een redelijk versleten staat. Versleten leien, uitgezakt loodwerk en kozijnen die al decennia geen schilder of timmerman hadden gezien. De vele ernstige zettingen in het kasteel maakten het daarnaast nodig het gehele complex van een palenfundering te voorzien. In het interieur bleek een conserverende aanpak het meest passend. De oorspronkelijke installaties moeten met het oog op de veiligheid gerestaureerd worden. Het museale gebruik van het kasteel en het feit dat het in de maand september wordt bewoond door de familie Van Zuylen en haar personeel, stellen bijzondere eisen. De stoomverwarming blijft bij de restauratie gehandhaafd, maar wordt in de toekomst ondersteund door een klimaatregeling. De elektrische installatie wordt voorzien van nieuwe bedrading en er komt een installatie voor brand- en inbraakdetectie. De inpassing hiervan vergt veel inventiviteit.
Voor overige informatie zie ook www.kasteeldehaar.nl

Functie: Representatieve functies , Locatie: Haarzuilens , Opdrachtgever: Stichting Kasteel de Haar