De uitvraag van de gemeente Wijchen “Renovatie Kasteel Wijchen” betrof advieswerkzaamheden ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek om het kasteel toekomstbestendig te maken. In een intensief proces is het haalbaarheidsonderzoek in korte tijd tot stand gekomen. Het resultaat is een beslisdocument met verschillende scenario’s, waaruit de gemeenteraad er één heeft gekozen. Na goedkeuring door de raad wordt het plan verder uitgewerkt zodat begin 2020 tot uitvoering overgegaan kan worden.

Het van oorsprong middeleeuwse kasteel is onder leiding van Gravin Amalia van Nassau in de zeventiende eeuw grotendeels tot stand gekomen. In 1906 is het kasteel in vlammen opgegaan, waarna het in 1908 geheel is herbouwd. In de jaren negentig heeft vervolgens een renovatie plaatsgevonden, waarbij betonvloeren zijn aangebracht en een lift is toegevoegd. De aanpassingen waren pragmatisch van aard, en hebben weinig goeds gedaan voor het karakter van het kasteel. Het kasteel is in gebruik door de gemeente voor de raadsvergaderingen en als representatieve ontvangst- en vergaderlocatie. Op de zolderverdieping is Museum Wijchen gevestigd, met een prachtige archeologische collectie.

Onderdeel van de restauratie is het herstellen van het historische karakter van de binnenzijde van het kasteel. Hiervoor is per ruimte een voorstel voor de afwerking en inrichting gedaan, met speciale aandacht voor de raadzaal. Noodzakelijke ingrepen zijn het fysiek toegankelijk maken van het kasteel voor alle gebruikers in alle ruimten (ook souterrain) en het opwaarderen van de binnenplaats door middel van een overkapping tot een uitnodigende ontvangstruimte en foyer. Door het souterrain beter te ontsluiten worden de toiletvoorzieningen beter bruikbaar. Hiervoor wordt een deel van de vloer verlaagd, waarbij gelijk de funderingsproblemen van de toren worden verholpen. Om de beleefbaarheid van het kasteel te vergroten worden de historische ruimten van het souterrain gedeeltelijk verdiept en geschikt gemaakt om de archeologische collectie van Wijchen tentoon te stellen, zodat het souterrain ook in de rondleidingen van het museum meegenomen kunnen worden.

De grootste aanpassing van het kasteel is de toevoeging van een glazen overkapping over de binnenplaats. Op deze wijze kan de in de jaren negentig dichtgezette galerij weer worden opgemaakt en kan het ruimtelijke beeld van de binnenplaats worden hersteld. Door de overkapping kan de receptie van het museum naar beneden worden verplaatst, zodat het museum beter zichtbaar en bereikbaar wordt en een gastvrij ontvangst krijgt. De overkapping wordt geheel van glas opgebouwd zodat de transparantie optimaal blijft en het zicht op de toren niet wordt verstoord.  Naast de bouwkundige aanpassingen worden ook de installaties vernieuwd, en kan een flinker duurzaamheidsslag gemaakt worden. Tevens worden de brandveiligheidsvoorzieningen aangepast en op pijl gebracht. Hiervoor wordt samengewerkt met installatieadviseur Eric Bouten.