In opdracht van de Waalse Kerk te Haarlem start Burgy Bouwbedrijf in juni 2017 met de restauratie van de Waalse kerk. Verlaan & Bouwstra architecten heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met het maken van een technische opname en de planvorming en zal tijdens de uitvoering toezicht houden en de directie voeren. Nu de renovatie van de kosterswoning in het schip afgerond is zullen het in- en exterieur van het koor en consistorie en het exterieur van het schip en toren gerestaureerd gaan worden.

De kerk kent haar oorsprong in 1263 toen deze als Begijnenkapel werd gebouwd. Kort na de stadsbrand in 1347 werd de kerk herbouwd. Het vermoeden is dat in eerste instantie het oostelijk deel van het schip is gebouwd; enkele jaren later de toren en westelijke deel van het schip. In de derde kwart van de vijftiende eeuw werden tegen het herbouwde schip een koor en sacristie gebouwd. Na de alteratie in 1578 werd de kerk langzamerhand gebruikt door de Waalse gemeenschap; eerst alleen het koor, later ook de consistorie en het schip. Vandaag de dag wordt de kerk nog steeds gebruikt voor Franstalige erediensten.

Na de laatste restauratie in de jaren tachtig van de twintigste eeuw is er vrij weinig onderhoud uitgevoerd. De huidige staat van het gebouw is dermate slecht dat ingrijpend herstel noodzakelijk is.

De werkzaamheden aan het exterieur omvatten voornamelijk het herstel van metsel- en voegwerk, natuursteen, glas-in-lood en ijzerwerk. In het koor zal vloerverwarming gerealiseerd worden. In het interieur bestaat het werk verder uit het herstel van stucwerk en schilderwerk. Bijzondere aandacht gaat uit naar de restauratie van een vijftiende-eeuwse muurschildering die mogelijk behoort tot de oudste muurschilderingen van de stad. Ook het historische tegelwerk in de consistorie, dat teruggaat tot vroeg zeventiende eeuw, wordt zorgvuldig gerestaureerd.

Naar verwachting zal de restauratie halverwege 2018 afgerond worden.