Het oude stadhuis van Schiedam heeft door de bouw van een stadskantoor zijn functie grotendeels verloren. Het gebouw wordt ingrijpend gerestaureerd en krijgt een representatieve bestemming, voornamelijk als trouwlocatie.

De bouwkundige staat van het oude Schiedamse stadhuis was zo slecht dat een ingrijpende restauratie van het casco en het interieur noodzakelijk was. Tijdens de restauratie kwam onder het laat achttiende-eeuwse gebouw een middeleeuws gebouw tevoorschijn. Zowel de gevel van het middeleeuwse stadhuis als de waag en de voormalige cellen konden gelokaliseerd worden. De indeling van de begane grond is daardoor behoorlijk gewijzigd. De inrichting van de representatieve eerste verdieping gebeurt in nauw overleg met een kleuronderzoeker en het Instituut Collectie Nederland, dat de meubels in bruikleen levert aan de gemeente Schiedam. Op de begane grond is een restaurant gevestigd. De ingrijpende restauratiewerkzaamheden zijn eind 2004 afgerond, waarna het gebouw is ingericht en in gebruik genomen.