De inundatiesluizen in de Lingedijken bij Asperen maken deel uit van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. In verband met herstel- en restauratiewerkzaamheden aan de gehele Hollandsche Waterlinie heeft De Dienst Landelijk Gebied Verlaan en Bouwstra architecten de opdracht gegeven tot de restauratie van deze sluizen.

 

De Nieuwe Hollandsche Waterlinie, aangelegd vanaf 1815, is een verdedigingswerk dat voorziet in het onder water zetten van gebieden om de vijand tegen te houden. Dijken en andere hoge gebiedsdelen die niet onder water kwamen te staan werden verdedigd met forten en batterijen. Fort Asperen (1845) is een dergelijk verdedigingswerk. De twee inlaatsluizen zijn in 1815 in de Lingedijken aangelegd ten behoeve van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gebieden aan weerszijden van de Linge konden met deze sluizen onder water worden gezet. Tevens konden de sluizen bij overstromingen tot ontlasting dienen. Het bijzondere van een waaiersluis is gelegen in het feit dat de sluisdeuren door omloopriolen met schuiven, ook tegen hoog water in, kunnen worden geopend of gesloten, zelfs tegen de stroom in. Dit type sluis is uitgevonden door Jan Blanken (1755-1838), de zoon van een dorpstimmerman uit Bergambacht. Blanken was Inspecteur-Generaal bij de Waterstaat van 1808 tot 1826, ten tijde van Napoleon.

 

Een waaierdeur bestaat uit twee aan elkaar verbonden delen, die draaien in een komvormige inkassing.

De kerende (punt-) deur heeft een breedte van 5/6 van de waaierdeur. Beiden deuren vormen samen een soort waaier. De waaierdeuren kunnen naar beide zijden het water keren. Door de waaierkas via omloop- riolen met water te vullen, wijzigt zich de druk op de deuren zodanig dat deze zowel tegen de stroom in als met de

stroom mee, open en dicht gedraaid kunnen worden.